Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B

Thánh Thần Chúa dáng bồ câu,

Từ Trời xuất hiện trên đầu Chúa con.

Ba ngôi Thiên Chúa vẹn toàn,

Ngay trên dòng nước Jordan ở đời.

Âm thanh vọng xuống từ Trời:

“Con ta yêu dấu“ bằng lời vang xa.

“Con là con đẹp lòng Cha“,

Mối tương quan kết giao thoa đất trời.

Nước sông rửa sạch tội đời,

Mang nguồn hạnh phúc cho người hồi tâm.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *