Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh 2022

 Lc 2,1-14       

      Lệnh từ hoàng đế ban ra,

Của Cê-Sa-rê Au gus to rằng là : khắp nơi.

      Kiểm tra dân số đầu người,

Lần đầu khởi sự từ thời Qui-si-nô.

      Làm thủ hiến Sy-ri-a hiện giờ,

Quê mình bắt buộc chăm lo phải về.

      Giu-se cùng với hiền thê,

Rời Na-za-ret xứ Ga-li-lê lên đường.

      Đem Maria về lại quê hương,

Thuộc dòng David làng thường Bê-lem.

      Giu-se dòng họ có tên,

Hoàng gia tôn thất sử truyền đã ghi.

      Cùng Maria đã thực thi,

Maria hiện tại thì mang thai.

      Sự tình khi đó thế này :

Maria đã tới ngày khai hoa.

      Con trai đầu được sinh ra.

Bọc trong khăn vải và bà đặt trên.

      Nằm trong máng cỏ giữa đêm,

Vì không tìm được quán êm ấm nhờ.

      Trong miền đó lúc bấy giờ,

Mùa đông kẻ giữ vật chờ đổi canh.

      Bỗng Thiên Thần Chúa tốt lành,

Hiện ra đứng giữa giáp ranh đứng,ngồi.

      Ánh hào quang chiếu rạng ngời,

Họ kinh hãi giữa cảnh trời đêm đông.

      Thiên Thần nhủ : hãy yên lòng,

Điều mang tới các ngươi trông hằng ngày.

      Cho toàn dân khắp thế này,

Ki-Tô cứu thế giờ đây giáng trần.

      Cho các ngươi với muôn dân,

Toàn thành David bội phần mừng vui.

      Đây là dấu hiệu các ngươi,

Để mà nhận biết giữa trời đên đông,

      Một hài nhi mới lọt lòng,

Bọc bằng khăn vải đặt trong máng lừa.

      Bỗng nhiên cảnh huống như chưa,

Từng bao giờ thấy đêm khuya giữa đồng.

      Thiên Thần với một số đông,

Đạo binh Thiên Quốc giọng trong hát lời.

      Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *