THƠ TUẦN CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C 2022

Ga 16,12-15.

Hiện Thầy còn có những điều,

Thiết cần phải nói, lẽ nhiều âu lo.

Vì trong hoàn cảnh hiện giờ,

Khó khăn lãnh hội nên chờ một khi.

Thần Chân lý đến ắt thì,

Dậy điều chân thật bởi vì từ Cha.

Người không tự ý nói ra,

Nghe sao nói vậy bởi là lệnh sai.

Sẽ cho biết việc tương lai,

Vinh danh Thầy chốn trần ai do Người.

Vậy nguồn lãnh nhận từ nơi,

Thầy loan truyền đến từng người đồng môn.

Điều Cha cũng chính của Con,

Thế nên Thầy nói chẳng còn nghi nan.

Chu kỳ định luật tuần hoàn,

Lãnh từ Thầy đoạn truyền loan khắp trời.

NHIỆM MẦU THIÊN CHÚA BA NGÔI ,

CHA CON THẦN KHÍ ĐỜI ĐỜI BẤT DI.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *