Thơ Tuần Chúa Nhật IV Thường Niên năm A 2023

Mt 5,1-12a.

      Chúa Giê-su thấy lũ đông,

Người đi lên núi phía hông đoạn ngồi.

      Các môn đệ đến gần Người,

Khởi đầu Ngài đã giảng lời : Phúc ân.

      Kẻ nào nghèo khó tinh thần,

Nước Trời làm của phúc phần mai sau.

      Tính hiền lành đặt hàng đầu,

Được dành đất hứa hoa mầu ngày mai.

      Kẻ nào buồn khổ bi ai,

Được phần an ủi tương lai thanh bình.

      Phúc ai khao khát công minh,

Được no thỏa được toại tình khát mong.

      Ai đầy thương xót trong lòng,

Được Trời thương mến hoàn công đáp đền.

      Kẻ lòng thanh sạch tinh tuyền,

Sẽ nhìn thấy đấng uy quyền lừng danh.

      Sống trong hòa thuận hiền lành,

Danh nhân trao đổi thanh danh con Trời.

      Sống công chính ở cõi đời,

Bị người hại được nước Trơi mai sau.

      Bị ghen ghét bởi nhu cầu,

Cũng như vu khống nhiều điều nghiệt oan.

      Hãy vui cùng hãy hân hoan

Được no phần thưởng ngập tràn niềm vui.

      Đó là hạnh phúc đời đời.

Hưởng nhan Thánh Chúa chẳng vơi luôn đầy.

Hoàn vũ,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *