THƠ TUẦN CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B

Công trường tên Thánh Mác-cô.

Ở bên nước Ý sững sờ vươn cao.

Hình con sư tử tự hào,

Như tung đôi cánh bay vào dương gian.

Mác cô Ngài thật hân hoan,

Theo Phê rô viết kiện toàn Phúc Âm.

Ngài hằng tận lực tự tâm,

Không theo thứ tự âm thầm chép ghi.

Chỉ tường thuật lại những gì,

Thánh Phê-rô giảng điều chi thiết cần.

Còn là bạn hữu cận thân,

Với Phao lô nữa chung phần giảng rao.

Hai Ông cộng tác ban đầu

Một thời gian trước về sau bất đồng.

Nhưng hai Ngài vẫn một lòng,

Loan truyền lời Chúa quyết không nề hà.

Trươc ngày hành quyết diễn ra,

Phao-lô về hưởng nước Cha trên Trời,

Mời Mác cô lúc cuối đời,

Vào sinh ra tử đồng thời có nhau.

Chu toàn nghĩa vụ hàng đầu,

Mác cô ghi chép lưu trao tín thành.

Mỗi người được Chúa trao dành,

Khả năng loan báo tin lành thực thi.

Hoàn Vũ.

(Thi truyện theo Lẽ Sống)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *