THƠ TUẦN CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 2022

 Ga 10,27-30.

Chiên Ta nghe biết tiếng Ta,

Yêu thương hiểu chúng ắt là chúng theo.

Ta cho hưởng phúc Thiên triều,

Chẳng khi hư mất một điều tất nhiên.

Chẳng ai có thể cướp quyền,

Ngắt rời tình chúng gắn liền với ta.

Điều mà Cha đã ban ra,

Cao hơn cả bởi chính Cha ban hành.

Mưu toan cướp sẽ bất thành,

Cha cùng Ta một Thánh danh muôn đời.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.