Thơ Tuần Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A 2022

Mt 1,18-24.

      Ngôi Hai giáng thế cách nào ?

Mẹ Người cũng đã kết trao theo đời.

      Giu-se Ma-ri-a một cặp đôi,

Kết hôn và cưới tại nơi quê nhà.

      Nhưng rồi sự kiện xảy ra,

Trước khi cưới Ma-ri-a mang bầu.

      Do quyền năng Chúa nhiệm mầu:

Sai Thiên sứ đến kính chào Ma-ri-a,

      Giữa đêm thanh vắng diễn ra,

Bà đầy ơn phúc Chúa Cha ở cùng.

      Quả Bà phước trọng vô song,

Hơn bao người nữ mọi vùng thế nhân.

      Chịu thai bơi Chúa Thánh Thần,

Giu-se công chính chí nhân chẳng đành.

      Tố làm tổn hại thanh danh,

Đêm khuya thanh vắng lòng thành thực thi.

      Âm thầm kín đáo trốn đi,

Đang khi định trốn Chúa thì đích thân.

      Sai Thiên sứ xuống gian trần,

Giữa đêm hiện đến bất thần cùng Ông.

      Đang trong giấc ngủ mơ mòng,

Giu-se con hiện thuộc dòng nhà Vua.

      Cháu vua Đa-vít kế thừa,

Chẳng hề con bị thiệt thua về tình.

      Do quyền năng Chúa Thánh Linh.

Mang thai con Chúa Thiên đình toàn năng.

      Giu-se thức dậy chẳng rằng,

Nhận Ma-ri-a hiện cưu mang con Trời.

      Sẽ sinh ra một con trai,

Mà Ông sẽ đặt tên Ngài Giê-su.

      Đầy lòng trắc ẩn nhân từ,

Cứu dân khỏi tội rất ư trọn tình.

      Những điều này tự thánh kinh.

Đã ghi thực hiện chứng minh bao đời.

      Để loan truyền khắp nơi nơi,

Lời tiên tri đã một thời chứng minh.

      Này đây thiếu nữ đồng trinh,

Mang thai con Chúa giáng sinhh từ trời.

      Người ta sẽ gọi tên Người :

 Emmanuel mang nghĩa:  Chúa nơi dương trần.

      Ở cùng con cái thế nhân,

Giu-se tỉnh dậy đích thân thực hành

      Nhận Ma-ri-a với chức danh,

Mẹ Thiên Chúa ,chẳng thể thành phu thê.

      Đén khi sinh hạ hài nhi,

Tên Giê-su đặt ngay khi chào đời.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *