Thơ Tuần Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A 2023

Ga 9,1.6-9.13-17.34-38.

      Khi vừa ra khỏi đền thờ,

Chúa liền thấy kẻ bơ phờ mù đui.

      Mù từ thuở mới chào đời,

Chúa Giê-su đến với người khổ đau.

      Nhồ nước miếng xuống đất ngào,

Trộn thành bùn Chúa xức vào mắt anh.

      Chúa Giê-su bảo chân thành:

Đến hồ Si-lô-ác nước trong xanh rửa bùn.

      ( Si-lô-ác nghĩa hiện tồn ,

Là người sai phái đang còn dụng ngôn).

      Vâng lời Chúa đấng thượng tôn,

Rửa xong sáng cả hai con mắt trần.

      Láng giềng vả cả quen thân,

Thấy anh thường vẫn lết lăn bên đường.

      Há không phải kẻ đáng thương

Người qua lại vẫn thấy thường đó sao.

      Có người cũng phụ thêm vào :

“Chính là hắn”kẻ khác bào chữa ngay.

      “Không phải đâu”khác tên này”

Người giống người thấy dẫy đầy khắp nơi.

      Đứa nào giống hắn đó thôi,

Về phần hắn,quả quyết “tôi đây mà.”;

      Dẫn anh: kẻ trước mù lòa,

Đến cùng tư tế hoặc là Pha-ri-siêu.

      Nhưng ngày mà Chúa làm điều,

Trét bùn lên mắt chiếu theo luật thường.

      Là ngày sa-bát cõi dương,

Thêm lần Pha-ri-sêu hỏi bình thường: làm sao?

      Mà anh thấy được .Cách nào ?

Anh ta kể lại chẳng nao ngại ngùng.

      Lấy bùn bôi mắt khoen vòng,

Bảo tôi đi rửa,rửa xong thấy liền.

      Nhóm này có kẻ tức điên,

Ông ta không thể từ Thiên Chúa Trời.

      Ngày Sa-bát luật cấm rồi,

Mà Ông không giữ là người bất tuân.

      Có người lý lẽ phân trần,

Một người tội lỗi kiếp nhân lẽ nào.

      Lại làm được việc lớn lao,

Cho người mù thấy nghĩ sao điều này.

      Bất đồng suy luận là đây,

Đâm ra chia rẽ phe này nhóm kia.

      Việc lành khiến họ phân chia

Bởi kiêu,tư ái trước kia một đàng.

      Bấy giờ họ lại quay sang

Người mù vặn hỏi anh rằng : nghĩ sao?

      Anh ta đáp lại thật mau,

Một ngôn sứ tự lúc đầu tuyên xưng .

      Họ nghe nổi giận bừng bừng :

Mày sinh trong tội lổi, chừng bấy nhiêu.

      Thế mà dám nói những điều,

Làm thầy dậy chúng ông theo ý mày.

      Họ liền trục xuất anh ngay,

Chúa nghe nói họ xuống tay khử trừ.

      Chúa thì độ lượng nhân từ,

Hỏi anh,anh có tin như lúc đầu?

      Thưa Ngài đấng ấy ở đâu ?

Chỉ nghe,không thấy làm sao tin Người

       Đức Giê-su đã trả lời :

Anh đang nhìn thấy chính Ngài trước đây.

      Hiện đang nói tại chỗ này,

Trước đây nghe nói mù này khẩn xin.

      Giờ nghe,chính mắt tôi nhìn

Sấp mình anh nói tuyệt tin thưa Ngài.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *