Thơ Tuần Chúa Nhật III Thường Niên năm A 2023

Tết Nguyên Đán Quý Mão.

Mt 6,25-34

      Chớ đừng áy náy lo âu,

Chúa Giê-su đã mở đầu khuyên răn.

      Ngày mai sao có cúa ăn,

Lấy gì để mặc ấm thân ở đời.

      Suy xem sinh mạng con người,

Phải hơn của cải ở nơi thế trần.

      Nhìn chim Trời chúng chẳng cần,

Gặt gieo thu góp lo phần mai sau.

      Có con nào chết đói đâu,

Cha hằng đáp ứng nhu cầu nuôi ăn.

      Các con hơn chúng trăm lần,

Hỏi ai lo lắng giúp thân tăng cường.

      Cao thêm gang tấc khác thường,

Còn về quần áo phô trương thân hình.

      Hãy nhìn hoa huệ tươi xinh,

Ngoài đồng xem chúng cảnh tình ra sao?

      Mọc lên hoa nở thế nào,

Không may không dệt tô mầu điểm son.

      Cẩm bào hoàng đế Sa-lô-môn.

Vinh quang lộng lẫy chẳng hơn huệ đồng.

      Vậy thì hoa nội cỏ đồng,

Nay còn mai đốt,xét không đáng gì.

      Chúa còn mặc thế huống chi,

Các con hỡi kẻ kém vì lòng tin.

      Chớ mang tâm trạng hằn in,

Mặc gì, ăn uống trăm nghìn âu lo.

      Điều mà dân ngoại mong chờ,

Cha trên Trời chẳng hững hờ , quan tâm.

      Nhớ điều đó chớ tưởng lầm,

Tiên vàn hãy quyết chuyên chăm kiếm tìm.

      Nước Trời chính trực đầu tiên,

Còn điều khác sẽ ban thêm sau này.

      Đừng lo,áy náy ngày mai,

Ngày mai sẽ có tương lai liệu rồi.

      An nhiên tự tại thế thôi,

Ngày nào khốn nấy ắt thời xảy ra.

  Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *