THƠ TUẦN CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Ga 2,1-12.

Tiệc mừng đám cưới Ca Na,

Thuộc miền tên gọi là Ga li lìa.

Có cô trinh nữ Maria,

Chính là thân mẫu Chúa đà dự đây.

Các môn đệ cũng dịp này,

Mời cùng tham dự thịt đầy rượu ngon.

Sống vui cần được bảo tồn,

Dở dang hết rượu Me nôn nao lòng.

Nên Ngài tỏ nỗi cảm thông,

Nói cùng Con,Mẹ vẫn trông cậy Ngài.

Họ hết rượu bối cảnh này,

Ý xin Con giúp trọn đầy tiệc vui.

Xá chi đến Mẹ và Tôi,

Giờ Tôi chưa đến Mẹ Người đích thân.

Nói cùng chủ tiệc,gia nhân,

Người truyền sao chớ tần ngần thực thi.

Cảnh quan nơi đó hiện thì,

Sáu chum bằng đá dùng khi khách vào.

Để thanh tẩy tục từ lâu,

Của người Do Thái ngõ hầu sạch trong.

Mỗi chum dung tích chân không,

Trăm hai hoặc tám chục đong lít lường.

Chúa hằng biểu lộ tình thương,

Bảo đong đầy nước lã thường sẵn đây.

Đổ bằng miệng nước sạch này,

Thực hành việc đó xong ngay tức thì.

Chúa rằng hãy múc rượu đi,

Đem cho chủ tiệc nếm thì thấy sao?

Múc ly rượu mới đem vào,

Cho ông nếm thử làm sao thế này .

Tuyệt vời loại rượu mới đây,

Ông không hiểu nổi,phần đầy tớ hay,

Gọi tân lang lại tỏ bầy:

Theo như tập quán ở đây rõ ràng:

Lẽ thường thông lệ dân làng,

Rượu ngon đãi trước rượu xoàng đãi sau.

Khi men rượu đã thấm vào,

Chẳng còn cảm nhận rượu nào dở ngon.

Chủ nhân đãi rượu xoàng hơn,

Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ.

Đầu tiên phép lạ Ca na,

Thuộc vùng miền xứ Galilea Chúa làm.

Tỏ vinh quang chốn dương phàm.

Để nhân thế thấy quyền năng tin Ngài.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *