THƠ TUẦN CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C 2021

Lc 21,25 -28, 34-36.

Khi ấy Chúa nói cùng môn đệ.
Sẽ có ngày dương thế xảy ra.
Bao nhiêu điềm lạ như là:
Mặt trời trăng tối cả và các sao.

Dương trần nhân loại bao lo lắng.
Hoang mang khi mất sáng biển gào.
Hồn xiêu phách bạt xôn xao,
Chờ điều xảy đến phủ bao địa cầu.

Quyền Trời cao bắt đầu ló dạng.
Thấy Con Người sáng láng quyền năng.
Từ Trời cao đấng vĩnh hằng,
Các con thấy chớ hoang mang u sầu.

Bất luận từ nơi đâu xảy đến.
Đứng thẳng lên chứng kiến ngẩng đầu.
Nguồn ơn đáp ứng nhu cầu,
Các con được cứu hãy mau đề phòng.

Chớ để lòng mình ra trĩu nặng,
Chớ đam mê lo lắng sự đời,
Điều này tựa lưới buông rơi,
Bất thần chụp xuống đầu người anh em.

Sẽ đến với muôn người mọi nước.
Anh em được báo trước cầm lòng.
Năng cầu nguyện đợi trông mong,
Ngõ hầu đứng vững ngước trông Con Người.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *