Thơ Tuần Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A 2022

Mt 24,37- 44.

Phán cùng môn đệ Chúa rằng :

Ngài đề cập tới chức năng con tàu.

Vậy Con Người đến thế nào?

Nhân loài sống tựa phong trào Noe.

Trước khi hồng thủy tràn về,

Người ta ăn uống phủ phê thỏa lòng.

Vẫn lo dựng vợ gả chồng,

Khi Noe đã vào trong con tàu.

Sự này họ có ngờ đâu,

Đại hồng thủy đến ngập đầu dâng cao.

Biến thành sông biển hồ ao

Bất ưng họ chẳng cách nao định lường.

Đời đầy cảnh huống tai ương,

Tựa như thể ấy khó mường tượng nha :

Ngoài đồng xong việc về nhà,

Hai đàn ông đã xảy ra cảnh tình.

Cách ly trong kiếp nhân sinh,

Người này chấp nhận bạn mình rời xa.

Hai bà xay bột trong nhà,

Một người chấp nhận một bà bỏ rơi.

Hãy luôn tỉnh thức mọi thời,

Chẳng ai đoán trước sự đời xảy ra.

Điển hình ví dụ như là :

Biết giờ trộm đến ắt ta canh phòng.

Không cho đào ngạch bên hông,

Gác canh cẩn thận chớ hòng chui vô.

Sẵn sàng chớ có thờ ơ,

Con Người sẽ đến chẳng ngờ, bất ưng.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *