THƠ TUẦN CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B

Ăn năn sám hối.

Sự đời hấp dẫn trăm ngàn lối.

Cuốn hút con luôn tới khó ngừng.

Một hôm Ngài đến sau lưng,

Chúa hằng có đó đâu chừng cách xa.

Thức tỉnh lòng con đà sám hối.

Nhận ra con tội lỗi ngập tràn.

Nhờ lòng thương xót khứng ban.

Tâm tư thao thức lệ tràn bờ mi.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *