Thơ Tuần Chúa Nhật I Mùa Chay năm A 2023

Mt 4,1-11.

      Được Thần Linh Chúa dẫn vào,

Ở trong hoang địa chịu bao khổ sầu.

      Satan dụng chước mưu sâu,

Chúng dùng thủ đoạn nhu cầu thế nhân.

      Bốn mươi ngày đói thiết cần,

Khi toàn cơ thể châu thân rã rời.

      Chúng lần mò đến ngỏ lời :

Nếu là con Đức Chúa Trời toàn năng.

      Việc này làm quá dễ dàng,

Khiến cho cục đá biến sang bánh mì.

      Chúa liền đáp lại tức thì,

Người ta chẳng sống nguyên vì bánh đâu.

      Nhưng còn điều trọng hơn nhiều,

Là lời Chúa phán cao siêu chí tình.

      Thế rôi ma quỷ thình lình,

Đưa lên đền Thánh địa hình điểm cao.

      Bu quanh thách thức ồn ào,

Nếu là con Chúa hãy nhào xuống đi.

      Bởi trong sách Thánh đã ghi :

Lệnh cho Thiên sứ tức thì đến ngay.

      Đỡ nâng thân thể điều này,

Khỏi va chạm đá sứt trầy tay chân.

      Chúa Giêsu lại một lần,

Dùng lời kinh Thánh thêm phần diễn ra.

      Ngươi đừng hòng thử thách Ta,

Ta đây đích thực chính là Chúa ngươi.

      Đưa lên đỉnh núi đồng thời,

Chỉ cho xem thấy muôn nơi thế trần.

      Xem vinh quang của kiếp nhân,

Và rồi ngạo mạn chẳng ngần nói ngay :

      Sẽ cho Ông mọi sự này,

Trước tôi Ông kính lạy hay sấp mình.

      Thấy Satan hỗn ,dể khinh,

Chúa liền thịnh nộ bất bình : Xéo đi.

      Có lời kinh Thánh đã ghi,

Phải thờ lạy Chúa không gì trọng hơn.

      Chỉ mình Ngài trọn xác hồn,

Quỷ nghe Chúa phán trốn luôn chạy dài.

      Thiên Thần được Chúa Cha sai,

Lại gần hầu hạ miệt mài chăm lo.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *