Thơ Tuần 21-07-2019, XVI thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

Mọi loài sống phải uống ăn.

Thế nhân đặc biệt có phần trí khôn.

Trí khôn đích thực linh hồn.

Dùng lời nuôi dưỡng bảo tồn niềm tin.

Kẻ nào ra sức kiếm tìm,

Thấy đường chân lý hướng nhìn thật ngay.

Ngộ ra hạnh phúc đời này.

Cũng là Phước hạnh những ngày đời sau.

                           Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *