Thơ Tuần 11-08-2019 – Thơ Hoàn Vũ

Chúa nhật XIX thường niên năm C

“Ta là SỰ THẬTĐƯỜNG,

Và là sự SỐNG yêu thương nhân loài.

Con người sẽ chẳng có ai,

Đến cùng Cha được lạc ngoài đường Ta”.

Tình Ta dư dật chan hòa,

Cao hơn tội lỗi dẫu mà ngất cao.

Lòng thương xót đổ tuôn trào,

Dư che phủ lấp miễn sao cải hồi.

                          Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *