Thơ Tuần 04-08-2019 – Thơ Hoàn Vũ

“Giã tràng xe cát biển Đông,

Nhọc lòng mà chẳng nên nông nỗi gì”.

Một cơn sóng biển tức thì,

Đột nhiên ập tới phá đi công trình.

Cuộc đời trong kiếp nhân sinh.

Nay còn mai mất sự tình đổi thay.

“Hỡi người ngu dại đêm nay,

Ta đòi sự sống của mày để đâu?”

Vậy nên công việc hàng đầu,

Tích thu của cải dài lâu : Nước Trời.

                                         Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *