Thơ Mỗi Tuần, Chúa nhật 16/6/2019 thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

Lễ Chúa ba ngôi.

Kính tin Ba Ngôi một Thiên Chúa

Đất trời dựng tự muôn thuở mọi loài.

Con duy nhất: Chúa Ngôi Hai,

Thánh Linh mầu nhiệm thụ thai giáng trần.

 

Nhục hình chết treo thân thập giá.

Cứu nhân loại quên cả bản thân.

Trên đồi hoang bị lột trần ,

Mộ phần sống lại niệm thân ba ngày.

 

Chết luôn ắt thời nay mai mỉa.

Niềm tin đượm ý nghĩa phục sinh.

Về Trời Cha đã tôn vinh.

Chờ ngày tận thế quy trình giáng lâm.

 

Ngôi Ba Chúa âm thầm cử đến,

Lưỡi lửa hồng tựa nến lung linh.

Nhị Ngôi tình vẫn đượm tình,

Phái quyền lực cậy Thánh Linh đẫn đường.

 

Con đang còn náu nương trần thế.

Cảnh tình con dâu bể bể dâu.

Con thành tâm khẩn nguyện cầu,

Tiếp thương con tựa thuở đầu xót thương.

                                    Hoàn vũ

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *