Thơ Mỗi Tuần, Chúa nhật 16/6/2019 thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

Lễ Chúa ba ngôi.

Kính tin Ba Ngôi một Thiên Chúa

Đất trời dựng tự muôn thuở mọi loài.

Con duy nhất: Chúa Ngôi Hai,

Thánh Linh mầu nhiệm thụ thai giáng trần.

 

Nhục hình chết treo thân thập giá.

Cứu nhân loại quên cả bản thân.

Trên đồi hoang bị lột trần ,

Mộ phần sống lại niệm thân ba ngày.

 

Chết luôn ắt thời nay mai mỉa.

Niềm tin đượm ý nghĩa phục sinh.

Về Trời Cha đã tôn vinh.

Chờ ngày tận thế quy trình giáng lâm.

 

Ngôi Ba Chúa âm thầm cử đến,

Lưỡi lửa hồng tựa nến lung linh.

Nhị Ngôi tình vẫn đượm tình,

Phái quyền lực cậy Thánh Linh đẫn đường.

 

Con đang còn náu nương trần thế.

Cảnh tình con dâu bể bể dâu.

Con thành tâm khẩn nguyện cầu,

Tiếp thương con tựa thuở đầu xót thương.

                                    Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *