Thơ Hàng Tuần – Chúa nhật lễ Chúa lên Trời năm C – Thơ Hoàn Vũ

Cọp beo khi chết để da,

Chúa về Trời để lại ta những gì?

Khối tình ai kẻ sánh vì .

Quá yêu đã chết cực kỳ thê lương.

Băm ba năm nỗi đoạn trường,

Cuối cùng Thập giá là giường huyền linh.

Thân tan nát đoạn tử hình,

Máu đào đổ đáp trả tình Cha trao.

Dẫu gian nan vẫn ngọt ngào,

Xin tha cho chúng xiết bao la tình.

Nuôi nhân thế trọn thân mình

Dậy đường chân lý quang minh cho đời.

Trước khi nhấc gót về trời,

Vẫn còn bịn rịn thương người trần gian.

Thầy đi để lại bình an,

Các con đi khắp thế gian dậy truyền.

Cứu đời trả nỗi oan khiên,

Các con tha Chúa thệ nguyền cũng tha.

Các con cầm buộc thì Ta,

Trên Trời cầm buộc Chúa đà thuận chung.

Tung hô nhã nhạc vang lừng.

Cất lên giữ điệu tưng bừng hoan ca.

Cho con ái mộ nước Cha,

Khi lìa cõi thế về nhà Cha chung.

                            Hoàn Vũ.

 ************************************************

            

              Chúa lên Trời

Chúa vềTrời giữa tiếng hòa vang.

Trần gian thiên quốc thật rộn ràng.

Vua Giê Su khải hoàn toàn thắng.

Lịch sử nhân loài đã sang trang.

                   Hoàn Vũ.

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần 18-08-2019 – Thơ Hoàn Vũ Chúa nhật XX thường niên năm C. Tưởng rằng Ta đến thế gian, Là Ta đem đến bình an cho đời. Không đâu đến với loài người. Là đem chia rẽ vào nơi cõi t...
Thơ Tuần 11-08-2019 – Thơ Hoàn Vũ Chúa nhật XIX thường niên năm C “Ta là SỰ THẬT là ĐƯỜNG, Và là sự SỐNG yêu thương nhân loài. Con người sẽ chẳng có ai, Đến cùng Cha được lạc ngoài đư...
Thơ Tuần 04-08-2019 – Thơ Hoàn Vũ “Giã tràng xe cát biển Đông, Nhọc lòng mà chẳng nên nông nỗi gì”. Một cơn sóng biển tức thì, Đột nhiên ập tới phá đi công trình. Cuộc đời trong kiếp ...
Tôi Đã Học – Thơ Dân Nam Tôi đã học Tôi đã học Mẹ đỡ đầu tôi nói: con nghĩ gì và có hỏi gì không? Tôi nói rằng: đều thắc mắc trong lòng Là Chúa đến vớ...
Thơ Tuần XVII 28-07-2019, Thường Niên- Thơ Hoàn... Lạy Cha đấng ngự trên Trời, Nguyện danh Cha sáng khắp nơi thế trần. Nước Cha hiển trị toàn dân, Ý Cha dưới đất chung phần Thiên cung. Xin Cha thương ...
Thơ Tuần 21-07-2019, XVI thường niên năm C –... Mọi loài sống phải uống ăn. Thế nhân đặc biệt có phần trí khôn. Trí khôn đích thực linh hồn. Dùng lời nuôi dưỡng bảo tồn niềm tin. Kẻ nào ra sức kiếm...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *