Thơ Hàng Tuần – Chúa nhật lễ Chúa lên Trời năm C – Thơ Hoàn Vũ

Cọp beo khi chết để da,

Chúa về Trời để lại ta những gì?

Khối tình ai kẻ sánh vì .

Quá yêu đã chết cực kỳ thê lương.

Băm ba năm nỗi đoạn trường,

Cuối cùng Thập giá là giường huyền linh.

Thân tan nát đoạn tử hình,

Máu đào đổ đáp trả tình Cha trao.

Dẫu gian nan vẫn ngọt ngào,

Xin tha cho chúng xiết bao la tình.

Nuôi nhân thế trọn thân mình

Dậy đường chân lý quang minh cho đời.

Trước khi nhấc gót về trời,

Vẫn còn bịn rịn thương người trần gian.

Thầy đi để lại bình an,

Các con đi khắp thế gian dậy truyền.

Cứu đời trả nỗi oan khiên,

Các con tha Chúa thệ nguyền cũng tha.

Các con cầm buộc thì Ta,

Trên Trời cầm buộc Chúa đà thuận chung.

Tung hô nhã nhạc vang lừng.

Cất lên giữ điệu tưng bừng hoan ca.

Cho con ái mộ nước Cha,

Khi lìa cõi thế về nhà Cha chung.

                            Hoàn Vũ.

 ************************************************

            

              Chúa lên Trời

Chúa vềTrời giữa tiếng hòa vang.

Trần gian thiên quốc thật rộn ràng.

Vua Giê Su khải hoàn toàn thắng.

Lịch sử nhân loài đã sang trang.

                   Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *