Thơ hàng tuần – Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ

Hằng tuần Lời Chúa dậy ta.

   Suy tìm Thánh Ý đem ra thực hành

 

  Chúa nhật tuần 2 mùa phục sinh năm C

          Ngày 28/4/2019(24/3/Kỷ Hợi)

                               *

           Tô Ma nghe nói chẳng tin,

Khi không chạm, nếm, ngửi, nhìn, rờ, nghe.

         Bao phen cũng bởi bạn bè,

   Không dùng lý trí luận suy sự tình,

         Trong thời duy vật hiện sinh,

“Phải khôn như rắn, ngoan hình bồ câu”.

        Không nên khị chỉ “ nghe đâu”,

Là “chầu ngay đấy” dễ vào cuồng tin.

        Tô Ma bối cảnh cận nhìn

“Cẩn tắc vô náy” hằn in trong đầu.

        Nên Ông “ đón trước rào sau”.

Bản năng thận trọng nên nào dễ tin.

  Chúa không khiển trách mà nhìn

“Kẻ nào không thấy mà tin phúc nhiều.”

         Đời càng cẩn trọng bao nhiêu,

Giúp ta tránh được nhiều điều lụy thân.

                                          Hoàn Vũ

Bài Viết Liên Quan

Thơ Hàng Tuần, Chúa Nhật VI Phục Sinh –... “ Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.         “Kẻ nghe tuân giữ lời Thầy,  Cha Thầy sẽ đến vui vầy hợp chung.”         “Chú...
Phải Chăng Thiên Đàng chỉ là mai hậu…? – Bà... Rất nhiều người trong chúng ta siêng năng đọc kinh lần hạt, đi Lễ để được phần thưởng Thiên đàng mai hậu… Mải mê kinh hạt mà quên sống theo tinh thần...
Chúa Nhật V Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ... Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,   Toàn năng cực Thánh đời đời hiển vinh.              Ba ngôi nhân ái trọn tình, Ngôi Cha hoạch định quy trình cứu nh...
Lời Chúa Hằng Tuần – Chúa Nhật IV Phụ...          Tư duy luận cứ quy trình: Khổ hình chết đoạn phục sinh cứu đời.         Băm ba năm sống kiếp người, Dẫn đường chân lý rạng ngời thẳng ngay. ...
Hai Bà Mẹ Của Em – Thơ Dân Nam Hai bà mẹ của em Vinh danh công mẹ sinh ta Công ơn của mẹ như là trùng dương Mẹ đem em, bỏ bên đường Cũng vì hoàn cảnh tình thương ph...
Đức Mẹ Thánh Du T.T.T.M.L.V – Thơ Minh L... Đức Mẹ Thánh Du Kính mừng Đức Mẹ Thánh Du Mẹ chọn “Farm Church”trạm đầu dừng chân (hồi đó thường gọi nhà thờ Hoan Thiện là farm ...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *