Thơ Hàng Tuần, Chúa Nhật VI Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ

“ Nói lời phải giữ lấy lời,

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.

        “Kẻ nghe tuân giữ lời Thầy,

 Cha Thầy sẽ đến vui vầy hợp chung.”

        “Chúng ta cũng đến ở cùng”

Yêu nhau mếm Chúa tựu trung hằng ngày

            Thực thi tích cực hăng say

     Bình an hạnh phúc đời này đời sau.

                                              Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *