THIẾU NHI THÁNH THỂ: GHI DANH SINH HOẠT VÀ MỞ LỚP XƯNG TỘI, RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC

GHI DANH SINH HOẠT THIẾU NHI THÁNH THỂ

Vì luật của chính phủ cũng như Giáo phận, tất cả các em cũ và mới muốn sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể năm học 2021 phải nộp đơn ghi danh. Vậy xin các phụ huynh lưu ý nộp đơn ghi danh cho con em mình.

====================

MỞ LỚP XƯNG TỘI, RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC

Cộng đoàn sẽ mở các lớp giáo lý Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức để chuẩn bị cho các em đón nhận các phép Bí tích: Hòa Giải, Mình Thánh Chúa và Thêm Sức. Vậy kính mời phụ huynh các em có nhu cầu học lớp giáo lý trên đến tham dự buổi họp:

– Địa điểm: Tại Hội Trường Cha San
– Ngày giờ: Chúa Nhật ngày 14/3/2021 lúc 1.30pm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *