THIẾU NHI THÁNH THỂ – HỘI CHỢ TRUNG THU

Để góp thêm niềm vui mừng Tết Trung Thu với các em thiếu nhi, Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Thánh Tôma Thiện mời gọi ông bà anh chị em, các hội đoàn xóm giáo làm lồng đèn trung thu và cùng tham dự hội chợ và rước đèn trung thu. Ngày hội chợ và rước đèn trung thu vào Chúa Nhật ngày 11/9/2022 từ 5.00pm-11.00pm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *