THIẾU NHI THÁNH THỂ CẮM TRẠI

Ngày 16,17 và 18/9/2022, các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ đi cắm trại, Cầu chúc các em đi bình an và gặt hái được nhiều niềm vui hữu ích trong những ngày cắm trại. Vì các em đi cắm trại nên Chúa Nhật ngày 18/9 sẽ không có Thánh lễ 12.30pm. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *