Thiếu Nhi Thánh Thể bán thức ăn gây quỹ sau Thánh lễ Chúa Nhật 7/7/24

Chúa Nhật 7/7/24, Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ bán thức ăn gây quỹ để giúp các em trong việc bác ái xã hội. Rất mong nhận được sự ủng hộ của ông bà anh chị em trong Cộng đoàn cho các em trong chương trình bác ái đầy ý nghĩa này. Cảm ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *