THIẾU NHI THÁNH THỂ – BÁC ÁI

Để khuyến khích các em Thiếu Nhi Thánh Thể thực hành bác ái – sống tinh thần Mùa Chay và sẻ chia niềm vui Phục Sinh với những người kém may mắn hơn mình, Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện phát động Chương Trình Bác Ái bắt đầu từ Chúa Nhật V Mùa Chay, 21/3/2021 đến Chúa nhật IV Phục Sinh, 25/4/2021.

Trong thời gian này Ban Huynh Trưởng sẽ nhận những thực phẩm khô, đồ hộp và tiền tiết kiệm. Để biết chi tiết xin các em và phụ huynh liên lạc Trưởng Samuel Nguyễn qua số điện thoại: 0413 475 400.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *