THIỆN NGUYỆN – CHƯƠNG TRÌNH BÁNH CHƯNG 2021

Để tạo bầu khí mừng Xuân Tân Sửu 2021, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Chương trình Gói Bánh Chưng Xuân vào các ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật: 30-31 tháng 1 và 6-7 tháng 2 năm 2021. Vậy, tha thiết kêu gọi ông bà anh chị em ghi danh thiện nguyện tham gia chương trình nấu bánh chưng mừng xuân.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *