THÊM THÁNH LỄ 8.00AM CHÚA NHẬT

Vì lý do bảo vệ sức khỏe chung và bảo đảm việc tuân thủ quy định Covid Safety của Chính phủ nên bắt đầu từ Thứ Hai 11/1/2021, quý cha Tuyên úy sẽ dâng Thánh lễ 8.00am trở lại. Hiện tại Chúa Nhật có 3 Thánh lễ: 8.00am, 10.00am và 5.00pm. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *