Tổng kết chi phí sơn sửa hàng rào Trung tâm

Sau gần một tháng khởi công sơn, sửa và thay hàng rào mới tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, tạ ơn Chúa giờ đây mọi công việc đã hoàn thành tốt đẹp. Con xin cám ơn các anh chị em trong Ban Thường Vụ, Ban Bảo Trì và một số “thợ sơn” nhiệt thành trong Cộng đoàn, cùng với công ty Bowsmen đã nhiệt tình làm việc cho ngôi nhà chung của Cộng đoàn chúng ta. Chi phí cho việc thay hàng rào là: $40,500. Cám ơn Cộng đoàn.

Linh mục Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *