THAY ĐỔI GIỜ LỄ TỪ THỨ HAI 2/5 ĐẾN THỨ SÁU 6/5 VÀ LỊCH TÔN VƯƠNG CỦA CÁC XÓM GIÁO VÀ HỘI ĐOÀN

THAY ĐỔI GIỜ LỄ TỪ THỨ HAI 2/5 ĐẾN THỨ SÁU 6/5

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ không có Thánh lễ lúc 10.00am trong tuần từ Thứ Hai 2/5 đến Thứ Sáu 6/5, thay vào đó sẽ có Giờ Tôn Vương và Thánh lễ vào lúc 7.00pm.

===================

LỊCH TÔN VƯƠNG CỦA CÁC XÓM GIÁO VÀ HỘI ĐOÀN

– 7.00pm Thứ Hai 2/5: Micae Hy & Đaminh Úy
– 7.00pm Thứ Ba 3/5: Philiphê Minh & Phaolô Hạnh
– 7.00pm Thứ Tư 4/5: Đaminh Đạt & Augustinô Huy
– 7.00pm Thứ Năm 5/5: Legio
– 7.00pm Thứ Sáu 6/5: Simon Hòa & Phaolô Lộc
– 3.00pm Thứ Bảy 7/5: Ban Đặc Trách Xóm Giáo

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.