THAY ĐỔI GIỜ LỄ TRONG TUẦN

– Từ Thứ Hai 3/5 đến Thứ Năm 6/5/2021 sẽ có Giờ Kính Đức Mẹ và Thánh lễ bắt đầu lúc 7.00pm
– Thứ Sáu 7/5 sẽ có Thánh lễ lúc 10.00am 

Kính mới Cộng đoàn tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *