THÁNH TẨY TRẺ EM THÁNG 7

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy Trẻ em lúc 2.30pm Chúa Nhật ngày 31/7/2022.Vậy gia đình nào muốn cho con em mình chịu thánh tẩy, xin nộp đơn thánh tẩy trước Thứ Ba ngày 26/7. Và cha mẹ và người đỡ đầu của bé sắp được thánh tẩy tham dự buổi họp lúc 8.00pm Thứ Năm 28/7/2022 tại hội trường Thánh Anphongsô.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *