Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 6/2023

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy Trẻ em tháng 6 lúc 2.30pm Chúa Nhật ngày 25/6/2023. Vậy, gia đình nào muốn cho con em mình chịu Thánh tẩy xin nộp đơn thánh tẩy trước ngày 17/6. Kính mời (bắt buộc) cha mẹ và người đỡ đầu của bé sắp được thánh tẩy tham dự buổi họp lúc 8.00pm Thứ Năm ngày 22/6/2023 tại hội trường Thánh Anphongsô.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *