DỜI LỊCH THÁNH TẨY TRẺ EM THÁNG 5

Vì hoàn cảnh bệnh dịch Covid nên Thánh tẩy Trẻ em tháng 5 sẽ được dời qua tháng 6. Vậy những gia đình có con em muốn được Thánh tẩy, xin theo dõi chương trình Thánh tẩy tháng 6 trên bảng thông báo tại Trung tâm hoặc trên website Cộng đoàn tại đây.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *