Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 5/2024

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy Trẻ em tháng 5 lúc 2.30pm Chúa Nhật 26/5/2024. Vậy, gia đình nào muốn cho con em mình chịu Thánh tẩy xin nộp đơn trước Thứ Hai 20/5/2024. Và cha mẹ cùng người đỡ đầu của bé sắp được thánh tẩy xin vui lòng tham dự buổi họp lúc 8.00pm Thứ Tư 22/5/2024 tại phòng học trường Việt Ngữ La Vang. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Thế: 0476 922 698 hoặc anh Đạo: 0427 184 907.

Tải mẫu đơn xin lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy – Tiếng Việt
Tải mẫu đơn xin lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy – Tiếng Anh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *