THÁNH TẨY TRẺ EM THÁNG 3, 3.00PM CHÚA NHẬT 28/3/2021

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy Trẻ em tháng 3 vào lúc 3.00pm Chúa Nhật ngày 28/3/2021. Vậy gia đình nào có con em muốn được Thánh tẩy, xin nộp đơn Thánh tẩy trước Chúa nhật ngày 21/3/2021. Đồng thời cha mẹ và người đỡ đầu của bé sắp chịu phép Thánh tẩy vui lòng đến họp tại nhà xứ Trung tâm vào lúc 8.00pm thứ Năm ngày 25/3/2021.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *