THÁNH TẨY TRẺ EM THÁNG 2

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy trẻ em lúc 3.00pm Chúa Nhật ngày 28/2/2021. Vậy gia đình nào có con em muốn được thánh tẩy xin nộp đơn thánh tẩy và đến họp với Cha Tuyên úy lúc 8.00pm Thứ Năm 25/2/2021.

– Xem lịch Thánh tẩy Trẻ em 2021 tại đây
– Tải mẫu đơn xin lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *