Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 2/2024

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy Trẻ em tháng 2 lúc 2.30pm Chúa Nhật 25/2/2024. Vậy, gia đình nào muốn cho con em mình chịu Thánh tẩy xin nộp đơn trước Chúa Nhật 18/2/2024. Và cha mẹ cùng người đỡ đầu của bé sắp được thánh tẩy xin vui lòng tham dự buổi họp lúc 8.00pm Thứ Năm ngày 22/2/2024 tại hội trường Thánh Anphongsô. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Thế: 0421 878 430 hoặc anh Đạo: 0427 184 907.

Tải mẫu đơn xin lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy – Tiếng Việt
Tải mẫu đơn xin lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy – Tiếng Anh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *