Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 11

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy Trẻ em tháng 11 lúc 2.30pm Chúa Nhật ngày 27/11/2022. Vậy, gia đình nào muốn cho con em mình chịu Thánh tẩy xin nộp đơn thánh tẩy trước ngày 20/11. Và cha mẹ và người đỡ đầu của bé sắp được thánh tẩy tham dự buổi họp lúc 8.00pm Thứ Năm ngày 24/11/2022 tại hội trường Thánh Anphongsô.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *