Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 10/2023

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy Trẻ em tháng 10 lúc 2.30pm Chúa Nhật ngày 29/10/2023. Vậy, gia đình nào muốn cho con em mình chịu Thánh tẩy xin nộp đơn thánh tẩy trước ngày 22/10. Và cha mẹ cùng người đỡ đầu của bé sắp được thánh tẩy xin vui lòng tham dự buổi họp lúc 8.00pm Thứ Năm ngày 26/10/2023 tại hội trường Thánh Anphongsô.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *