Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 1/2023

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy Trẻ em vào lúc 2.30pm Chúa Nhật 29/1/2023. Vậy gia đình nào muốn cho con mình chịu phép Thánh tẩy, xin nộp đơn Thánh tẩy trước ngày 22/1. Kính mời cha mẹ và người đỡ đầu của bé sắp được Thánh tẩy tham dự buổi họp vào lúc 8.00pm Thứ Năm 26/1/2023, tại Hội trường Thánh Anphongsô.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *