THÁNH TẨY TRẺ EM THÁNG 1

16Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy Trẻ em tháng 1 lúc 2.30pm Chúa Nhật, 30/1/2022. Vậy gia đình nào muốn cho con em mình chịu Thánh tẩy xin nộp đơn thánh tẩy trước ngày 23/1. Và cha mẹ và người đỡ đầu của bé sắp được thánh tẩy tham dự buổi họp lúc 8.00pm thứ Năm ngày 27/1/2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *