THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN BẾ MẠC THÁNG HOA, THỨ HAI 31/5/2021 LÚC 7.00PM

Tối thứ Hai ngày 31/5/2021 lúc 7.00pm, Cộng đoàn sẽ có trực tuyến Thánh lễ Bế mạc Tháng hoa để cùng tạ ơn Mẹ và kính dâng Cộng đoàn chúng ta cho Mẹ để Mẹ gìn giữ và dẫn dắt chúng ta. Kính mời Cộng đoàn tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *