Thánh Lễ Sắc Tộc Tại Nhà Thờ Chính Tòa, Chúa Nhật 24/9/2023

Thánh Lễ Sắc Tộc do Tổng Giáo Phận Melbourne tổ chức vào Chúa Nhật 24/9/2023 tại Nhà Thờ Chính Toà St Patrick. Chương trình bắt đầu lúc 2.00pm. Cộng Đoàn chúng ta sẽ tổ chức thuê xe bus đi tham dự. Giá vé: $20/người được sẽ phân phối sau các Thánh lễ cuối tuần. Tập trung tại Trung tâm, khởi hành lúc 12.30pm và về lại Trung tâm lúc 5.00pm. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Văn 0422 899 907.

Lưu ý: Chúa Nhật 24/9/2023 chỉ có một Thánh lễ duy nhất vào lúc 10.00am, không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *