Thánh lễ Phong chức Phó Tế Vĩnh Viễn và Thánh lễ Tạ ơn của thầy Giuse Trần Văn Hòa

Sau nhiều năm học hỏi và trau dồi kiến thức, ông Giuse Trần Văn Hòa sẽ được phong chức Phó Tế Vĩnh Viễn vào lúc 10.00am Thứ Bảy 11/3/2023 tại Nhà thờ Chính Tòa St.Patrick do Đức Tổng Giám Mục Peter Comensoli chủ phong. Thánh Lễ Tạ ơn tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào lúc 10.00am Chúa nhật 19/3/2023. Kính báo và kính mời Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ Phong chức và Tạ ơn với thầy Giuse Hoà.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *