Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ, 29/6/2023

Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô vào lúc 7.00pm Thứ Năm 29/6/2023. Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *