Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Cả Giuse, Thứ Hai 20/3/23

Thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Trung Tâm sẽ có 2 Thánh lễ vào lúc 10.00am và 7.00pm Thứ Hai 20/3/23. Kính mời Cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *