Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thứ Năm 8/12/22

Thứ Năm 8/12/2022, Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trung Tâm có hai Thánh lễ lúc 10.00am và 7.00pm. Trước Thánh lễ buổi sáng sẽ có giờ Kinh Phụng Vụ lúc 9.40am. Kính mời Cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *