Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới

Thánh lễ Khai giảng Năm học mới sẽ được cử hành vào lúc 10.00am Chúa Nhật 19/2/2023. Kính mời tất cả quý phụ huynh sắp xếp thời gian tham dự Thánh lễ. Sự hiện diện đông đủ của quý phụ huynh không chỉ là chứng tá đức tin, mà còn là niềm khích lệ động viên rât lớn cho các con em mình.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *