THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 12.30PM

Trong thời gian nghỉ hè, kể từ sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng, ngày 20/12/2020 sẽ không có Thánh lễ 12:30pm cho đến khi có thông báo mới.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *